Tema: Account based marketing

mobil marknadsföringAccount based marketing handlar om IP-styrd marknadsföring så man kan vända sig mot en specifik kund. Det går exempelvis att skicka annonser till huvudkontor och till specifika IP-adresser.

I Sverige finns det flera företag sosm sysslar med det här:

  • Biznode och Vendermore
  • Albacross

Ett alternativ till account based marketing är att sätta annonseringen väldigt tight på geografisk ort i social media eller Google Display Nätverket.